Chiến Dịch Noibanden #1 Noibanden #2 Noibanden #3 Noibanden #4 Noibanden #5
Kích thước 190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
Vị trí Đăng toàn bộ các vị trí được phép đăng quảng cáo tại noibanden.com Đăng toàn bộ các vị trí được phép đăng quảng cáo tại noibanden.com, trừ trang chủ Đăng toàn bộ tại các vị trí đăng ở các chuyên mục do khách chọn: tùy chọn 7 chuyên mục tại noibanden.com Chỉ đăng ở trang trong, trang nhóm 2 và nhóm 3 tại noibanden.com Chỉ đăng ở trang trong, trang nhóm 3 tại noibanden.com
Phí quảng cáo 9.999.900 đ/tháng 7.000.000 đ/tháng 5.000.000 đ/tháng 2.000.000 đ/tháng 1.000.100 đ/tháng
Khuyến mãi - Tặng 25% cho Quý khách hàng thanh toán từng tháng.
- Tặng 50% cho Quý khách hàng thanh toán 03 tháng liền.
- Tặng thêm 12 tháng sử dụng cho Quý khách hàng thanh toán 12 tháng liền.